VÝROBA

Zákazníkom zaslaný vzor vo formáte cdr, jpg, gif, bmp na médiu alebo v tlačenej verzii sa z predlohy pomocou špeciálneho softwaru spracuje pre následnú strojovú realizáciu.

Dielna je vybavená 4 vyšívacími automatmi značky BARUDAN, TAJIMA a PFAFF v celkovom počte 36 vyšívacích hláv s možnosťou vyšívania do dvanástich farieb s maximálnou vyšívacou plochou 550x480 mm s kordovacím a vŕtacím zariadením.Vyroba